Υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών με το Ημι-Μόνιμο μακιγιάζ;

Υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών με το Ημι-Μόνιμο μακιγιάζ;

Ως επιστήμονας υγείας η Ναταλία Babenko και οι συνεργάτες της θεωρούν μείζων σημασίας την ορθή εφαρμογή όλων των μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης ασθενειών. Τα υλικά και οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας τουΗμι-Μόνιμου μακιγιάζ είναι μιας χρήσης και η ειδικός Ημι-Μόνιμου μακιγιάζ ανοίγει τις κλειστές συσκευασίες με τα προϊόντα κάθε φορά μπροστά στην πελάτισσα πριν αρχίσει τη διαδικασία. Επιπλέον, ο χώρος που γίνεται το Ημι-Μόνιμο μακιγιάζ διατηρείται απολύτως καθαρός, απολυμαίνεται αυστηρά πριν και μετά την κάθε εφαρμογή και η επιφάνεια εργασίας της ειδικού Ημι-Μόνιμου μακιγιάζ επικαλύπτεται με διάφανη μεμβράνη πριν από κάθε συνεδρία. Με τους παραπάνω τρόπους εξαλείφεται η οποιαδήποτε πιθανότητα μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών με το Ημι-Μόνιμο μακιγιάζ.